Štumpf Petr, Ing., Ph.D.

Štumpf Petr, Ing.

Odborné zaměření

 • Rozvoj cestovního ruchu se zaměřením na Českou republiku a Jihočeský kraj 
 • Marketing služeb a destinací cestovního ruchu 
 • Destinační management včetně fungování organizací destinačního managementu (DMO) 
 • Strategický rozvoj cestovního ruchu z pohledu státní správy a samosprávy 
 • Tvorba a implementace strategických dokumentů cestovního ruchu 
 • Spolupráce s praxí v oblasti cestovního ruchu

Pedagogická činnost

 • Destinační managament a marketing 
 • Marketingové nástroje v cestovním ruchu 
 • Služby v cestovním ruchu
 • Mezinárodní cestovní ruch
 • Lázeňství a wellness
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
CKA Cestovní kanceláře a agentury KOD Ano
CR1 Cestovní ruch 1 KOD Ano Ano Ano
KCR1 Cestovní ruch 1 KOD Ano Ano
CR2 Cestovní ruch 2 KOD Ano Ano Ano
KCR2 Cestovní ruch 2 KOD Ano Ano
ODMM Destination Management and Marketing KOD Ano Ano
DMM Destinační management a marketing KOD Ano Ano Ano
KDMM Destinační management a marketing KOD Ano Ano
KLW Lázeňství a wellness KOD Ano Ano
LW Lázeňství a wellness KOD Ano Ano Ano
KMACR Marketing v cestovním ruchu KOD Ano
MACR Marketing v cestovním ruchu KOD Ano Ano
KMNCR Marketingové nástroje v cestovním ruchu KOD Ano Ano
MNCR Marketingové nástroje v cestovním ruchu KOD Ano Ano
KMCR Mezinárodní cestovní ruch KOD Ano Ano
MCR Mezinárodní cestovní ruch KOD Ano Ano Ano
KSCR2 Služby v cestovním ruchu 2 KOD Ano
SCR2 Služby v cestovním ruchu 2 KOD Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Štumpf Petr
Vojtko Viktor
Systémově dynamický model pro podporu řízení destinace cestovního ruchu jižní Čechy
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v květnu až září 2016
2016 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Pavezová Iveta
Dílčí výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v květnu až září 2015
2015 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Štumpf Petr
Janeček Petr
Komparace jižních Čech a Horního Rakouska jako destinací cestovního ruchu
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Štumpf Petr
Janeček Petr
Management destinace a úloha organizace destinačního managementu v jižních Čechách
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Návrh metodiky měření návštěvnosti turistických cílů pro CzechTourism
2015 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Štumpf Petr
Janeček Petr
Priority rozvoje cestovního ruchu – expertní pohled
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Profil návštěvníků a ekonomické dopady cestovního ruchu v Českých Budějovicích za rok 2014
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Štumpf Petr
Regional strategic documents of sustainable tourism development: Comparison of the regions of South Bohemia and Upper Austria
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Volfová Hana
Regionálně udržitelný cestovní ruch – systémově dynamická perspektiva
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Štumpf Petr
Dvořák Vladimír
Cultural Tourism – Opportunities for Reducing Regional Disparities
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Štumpf Petr
Strategic vision of Sustainable Tourism Development: Municipality of Strážný 2020
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Štumpf Petr
Vojtko Viktor
Dvořák Vladimír
TourWork
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Štumpf Petr
Úvodní slovo
2014 KAPITOLA V KNIZE Doslov, předmluva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Dvořák Vladimír
Výsledky telefonického dotazování turistických informačních center v Jihočeském kraji
2014 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Dvořák Vladimír
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014
2014 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Dvořák Vladimír
Štumpf Petr
DMOs in South Bohemia - Destination management or marketing organizations?
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Štumpf Petr
Dvořák Vladimír
UNESCO as a Driving Force for Tourism in the Czech Republic
2012 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Štumpf Petr
Dvořák Vladimír
Kooperace v Jihočeském kraji z pohledu poskytovaných služeb cestovního ruchu
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štumpf Petr
Systém zpracování regionálních strategických dokumentů cestovního ruchu v ČR a jeho institucionální zabezpečení.
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Štumpf Petr
Dvořák Vladimír
VÝVOJ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Švec Roman
Dvořák Vladimír
Štumpf Petr
Nové trendy v oblasti stravovacích služeb
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 22 z 22

MENU