Informace k průběhu voleb do Akademického senátu JU pro období 2011 - 2014

MENU