Management II

Zkratka předmětu KŘE/MAN2
Název předmětu Management II
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/MAN2
Název Management II
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/QMAN2
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozšíření znalostí z oblasti managementu a jejich aplikace ve firemní praxi a organizačním chování firem a manažerů. Internacionalizace, globalizace, konkurenční prostředí (světové hospodářství, EU).

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Seminární práce.
Požadavky ke zkoušce:
Písemná zkouška, ústní zkouška.

Obsah

Přednášky:
1. Prostředí globalizace, zvyšování výkonnosti podniků a efektivnosti řízení.
2. Management korporací-nadnárodní, transnacionální, mezinárodní.
3. Řízení podnikatelských subjektů, Evropská společnost a evropské hospodářské sdružení.
4. Podnikatelská seskupení, koncern, holding.
5. Síťové organizační struktury.
6. Životní cyklus organizací a strategická rozhodování.
7. Transformace, restrukturalizace, revitalizace.
8. Lidský kapitál a jeho energetizace, Investors in People.
9. Dynamika změn, outsourcing, offshoring.
10. Audit, monitoring, controlling, reporting.
11. Krizový management a řízení rizik.
12. Řízení procesu rušení a zániku podniků.
13. Společenská a sociální odpovědnost v managementu.
14. Současná praxe úspěšných podniků a manažerů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí managementu a jsou schopni aplikace.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
Literatura
 • JOHONS, G., SCHOLES, K. (2010). Cesty k úspěšnému podniku. Praha.
 • KAPLAN, R., NORTON, D. (2010). Efektivní systém řízení strategie: nový nástroj zvyšování výkonnosti a vytváření konkurenční výhody. Praha.
 • DĚDINA, J., ODCHÁZEL, J. (2007). Management a moderní organizování firmy. Praha.
 • MALLYA, T. (2007). Základy strategického řízení a rozhodování. Praha.
 • JOHNSON, Gery and Kevan SCHOLES. (2008). Exploring Corporate Strategy.
 • STEGER, Manfred B. (2010). Globalization.
 • ADLER, John. (2010). Strategic Leadership. How to think and plan strategically and provide direction.
 • FORSGREN, Mats. (2013). Theories of the Multinational Firm: A Multidimensional Creature in the glogal economy.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF