Logistika

Zkratka předmětu KŘE/LOG
Název předmětu Logistika
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/LOG
Název Logistika
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/KLOGA, KŘE/LOGAJ, KŘE/YLOG
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět se zabývá především zkoumáním materiálového a informačního toku mezi dodavateli surovin, výrobou zboží, distributory a konečnými zákazníky s cílem urychlení tohoto toku a snížení zásob v jednotlivých logistických článcích.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování a úspěšné obhájení týmového projektu. Aktivní účast na všech cvičeních (docházka 100 %, max. 2 předem omluvené absence).

Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška, výběr losem, odpověď na dvě otázky.

Obsah

PŘEDNÁŠKY
1 - Logistika a logistické řetězce
2 - Reverzní logistika
3 - Pasivní prvky v logistice
4 - Obaly v logistice
5 - Aktivní prvky v logistice
6 - Zásoby v logistice
7 - Predikce poptávky, objednací systémy
8 - MRP, EOQ, ABC, XYZ
9 - Skladovací systémy
10 - Logistické technologie
11 - Přeprava nákladů v logistice
12 - Kombinovaná přeprava nákladů
13 - Současné pojetí logistiky
14 - Prezentace logistických projektů

CVIČENÍ (1 - 14)
Řešení případových studií, řešení projektových úkolů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Logistika nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti jsou schopni porozumět vztahům mezi dodavateli a odběrateli a řízení hmotných a informačních toků v lokálním i mezinárodním měřítku.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Radek Toušek, Ph.D.
Literatura
  • null
  • Waters, D. Logistics. New York, 2003.
  • Pernica, P. (2005). Logistika pro 21. století. 1. - 3. díl. Praha.
  • Novák, R., Zelený, L., Pernica, P., & Kolář, P. (2011). Přepravní, zasílatelské a logistické služby. Praha.
  • Emmett, S. (2008). Řízení zásob. Brno.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF